Fedri di fod

yn hapus am

100 diwrnod?

time-button-wl
71_2.png_2749x2733

Beth?

 

Ryda ni’n byw mewn amser, pan mae amserlen prysur yn rywbeth i frolio. Pan mae cyflymder bywyd yn cynyddu, mae llai o amser i fwynhau’r foment yr ydych ynddi. Mae’r gallu i werthfawrogi’r foment, yr awryrgylch, a chi eich hunain yn gychwyn tuag at fywyd gwerth chweil.

 

Bu i 71% o’r bobl a geisiodd cwblhau y sialens fethu, gan ddweud fod amser yn beth prin, a hynny ydi’r rheswm pennaf.  Does gam y pobl yma ddim amser i fod yn hapus. Oes gen ti?

Sut? Mae’n hollol syml!

  

Pob diwrnod, gyrra lun o beth gododd dy galon!

 

Gallai fod yn rywbeth, cyfarfod ffrind neu gacen flasus yn y caffi, y teimlad o ymlacio ar ôl diwrnod caled neu ffafr i ddieithryn.

 

Mae’r sialens #100happydays i chi – ddim i neb arall

 

Dydi hyn ddim yn gystydlaeaeth. Os ydydch yn ceisio plesio rhywun, neu eu gwneud yn eiddigeddus, rydych yn collli heb hyd yn oed cychwyn. Mae’r un peth yn mynd am dwyllo hefyd.

Yn gyntaf, cofrestra yma, yna dewisia dy blatfform i yrru’r lluniau. Gelli di ddewis dy hun am gyhoeddusrwydd o dy 100diwrnodhapus.

 

  • Rhannwch eich llun drwy facebook, twitter neu instagram, efo’r hashnod #100happydays.
  • Rho hashnod dy hun i dy luniau (paid anghofio dweud sut i ddod o hyd iddynt)
  • Yn syml, gyrra dy luniau i [email protected] i osgoi cyhoeddusrwydd

A ti’n barod i fynd!

mini-prints-main1

Pam gwneud hyn?

 

Mae pobl sydd wedi llwyddo’r sialens yn dweud eu bod:
– Wedi dechrau sylwi beth sy’n eu gwneud yn hapus
– Mewn hwyliau gwell
– Yn dechrau cael canmoliaeth gan bobl
– Yn sylwi pa mor lwcus ydynt
– Yn edrych ar yr ochr orau
– Disgyn mewn cariad

 

Visit www.100happydays.com/done, tell us the story of your challenge and get 100 happy moments printed. Voilà!

Barod?

  

Interested  In  Participating  In  The  Positive  Psychology  Experiment?